Paweł Musiałkiewicz

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rocznik 2019). Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej pt. „Miarkowanie kar umownych”. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest prawo cywilne (w szczególności zobowiązania), prawo pracy oraz postępowanie cywilne.

W 2017 roku ukończył studia licencjackie na kierunku filologia norweska na Wydziale Neofilologii z wynikiem bardzo dobrym.

Posługuje się językiem angielskim, norweskim oraz rosyjskim


05.08.2020

Reklamacje na rynku finansowym

01.07.2020

Kara umowna za niezapłacenie podwykonawcy

19.06.2020

Zakres zabezpieczenia