Maria Bergmann

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Spór polsko-niemiecki o zbiory Biblioteki Pruskiej w Krakowie- analiza przepisów prawa międzynarodowego i polskiego” oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku archeologia. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.


07.09.2020

O czym jest ten portal?

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania