Ludzie

Anna Adamczyk

Adwokat | Ekspert zewnętrzny.

Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

Adwokat | Ekspert zewnętrzny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa karnego i szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym rodzinnego, odszkodowawczego i upadłościowego.

Mocne strony

Umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce. Ma bogate doświadczenie w sporach sądowych. Łatwo nawiązuje kontakty. Skomplikowane zagadnienia przedstawia w sposób przystępny, a do problemów podchodzi kompleksowo, poszukując trwałego i satysfakcjonującego stronę rozwiązania.

Pasje

Relaksuje się czytając książki i oglądając seriale medyczne, a wakacje spędza uprawiając turystykę kulinarną starając się odwiedzić, jak najwięcej wysp na świecie. Początkująca tenisistka. Z ciekawością podchodzi do tematów związanych z kryminologią i kryminalistyką.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywała w biurze techniki kryminalistycznej, wielkopolskich sądach, a w trakcie studiów i aplikacji w renomowanych kancelariach prawnych. W ramach swojej praktyki zawodowej uczestniczyła w wielu sporach sądowych, z sukcesem prowadziła sprawy o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym.