Ludzie

Anna Babicz

Prawnik.

Anna Babicz

Anna Babicz

Prawnik.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także etnolingwistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była beneficjentką stypendium Erasmus+, w ramach którego odbyła studia na Uniwersytecie Paris Sud XI w Paryżu oraz na Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Obecnie odbywa Europejskie Studia Prawnicze na Kolegium Europejskim w Brugii.

Mocne strony

Włada biegle czterema  językami: angielskim, francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim, a w najbliższym czasie planuje opanować kolejne. Jest świetnie zorganizowana i charyzmatyczna.

Pasje

Nauka języków obcych, podróże, bieganie oraz muzyka i literatura francuska.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach swojej praktyki zajmowała się obsługą klientów zagranicznych oraz tłumaczeniem dokumentów i aktów prawnych. Była stypendystką programu Erasmus+ na Uniwersytecie Paris-Sud XI, we Francji w roku akademickim 2011/2012.Ukończyła kurs francuskiego prawa handlowego, administracyjnego oraz procedury karnej. Odbyła praktyki we francuskiej placówce dyplomatycznej. Była również stypendystką programu  Erasmus+ na Uniwersytecie Internacional de Catalunya. Odbyła staż w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przy Komisji Europejskiej. Jest studentką na Kolegium Europejskim w Brugii. Posiada również szerokie doświadczenie w pracy w charakterze tłumacza języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich.