Ludzie

Anna Foryńska

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Anna Foryńska

Anna Foryńska

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w wybranych zagadnieniach prawa zamówień publicznych. Obszar jej praktyki obejmuje doradztwo przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych oraz sporach z obszaru przedsięwzięć budowlanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z branży budowlanej oraz sektora publicznego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Włada biegle językiem angielskim.

Mocne strony

Członek zespołu doradzającego zamawiającemu w ramach wykonania inwestycji gazowej uznanej przez Rząd RP za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Pasje

Podróże


Doświadczenie: wybrane projekty

Obsługiwała duże projekty dot. inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa stadionów, realizacja projektów energetycznych, hydrotechnicznych, drogowych w tym autostrad. Reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających. 

Prowadziła spory  związane z realizacją umów o roboty budowlane.

Obsługiwała kontrakty realizowane w reżimie zamówień publicznych, na Warunkach Kontraktowych FIDIC oraz wykonywane w ramach szczególnych procedur wynikających ze specustaw.

Przeprowadzała audyty prawne inwestycji wraz z identyfikacją ryzyk występujących w toku procesu inwestycyjnego oraz analizą ścieżek krytycznych.