Ludzie

Antonina Karwasińska

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Antonina Karwasińska

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.

Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w tym zagadnieniach regulacyjnych oraz compliance. W swojej praktyce zawodowej doradzała klientom w obszarach związanych z funkcjonowaniem domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółek publicznych, jak również klientom z branży FinTech, których działalność objęta jest nadzorem KNF. Posiada również doświadczenie pracy jako in-house lawyer w jednym z największych domów maklerskich w Polsce.

Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Prawa Sorbony Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których prowadziła badania z zakresu prawnoporównawczej analizy prawnej modeli nadzoru bankowego funkcjonujących we Francji i w Polsce. Laureatka stypendium rządu Republiki Francuskiej. Absolwentka studiów magisterskich francuskie i europejskie prawo gospodarcze na Université de Poitiers oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka publikacji naukowych i publicystycznych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Rada Produktów Strukturyzowanych.

Mocne strony

potrafi znaleźć kreatywne rozwiązania w sztywnych ramach przepisów prawa.

Pasje

W wolnym czasie podróżuje z plecakiem po ciekawych zakątkach świata, zwiedziła już 52 kraje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.


Doświadczenie: wybrane projekty

  • uczestnicy w debatach dotyczących regulacji rynku finansowego, biorąc udział m.in. w grupie roboczej Izby Domów Maklerskich dot. regulacji „zachęt”;
  • prowadzi szkolenia dla podmiotów rynku finansowego;
  • brała aktywny udział w konferencjach uzgodnieniowych Ministerstwa Finansów związanych z implementacją przepisów dyrektywy PSD II do polskiego porządku prawnego;