Ludzie

Bartosz Fert

Ekspert zewnętrzny | Rzecznik patentowy.

Bartosz Fert

Bartosz Fert

Ekspert zewnętrzny | Rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik.

 

Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej.

 

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Brał udział w badaniach patentowych i pracach nad dokumentacją patentową wielu przełomowych rozwiązań technicznych. Praktykował też jako tłumacz techniczny języka angielskiego.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs własności intelektualnej i handlu zagranicznego w ramach International Business and Trade Summer Law Program waszyngtońskiej Columbus School of Law oraz kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School.

Członek zwyczajny ECTA (European Communities Trade Mark Association).