Ludzie

Damian Panek

Doradca podatkowy | Ekspert zewnętrzny.

Damian Panek

Doradca podatkowy | Ekspert zewnętrzny.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: finanse i bankowość). Pracę zawodową jako doradca podatkowy rozpoczął w międzynarodowej spółce audytorsko - doradczej Grant Thornton Frąckowiak na stanowisku doradcy. Obecnie Prezes spółki 4TAX&DUTY sp. z o.o.. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w opodatkowaniu podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz zagadnieniach proceduralnych postępowań podatkowych. Reprezentuje także podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest wieloletnim współpracownikiem oraz członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego.