Ludzie

Danuta Wieczerska

Ekonomista | Ekspert zewnętrzny.

Danuta Wieczerska

Danuta Wieczerska

Ekonomista | Ekspert zewnętrzny.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych również na UEP z zakresu controllingu i zarządzania. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Do grudnia 2016 roku pracowała w Departamencie Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK SA.

Posiada doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych, analiz ekonomicznych oraz wycen przedsiębiorstw.

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uczelni Łazarskiego.