Ludzie

Denis Jankowski

Aplikant adwokacki.

Denis Jankowski

Denis Jankowski

Aplikant adwokacki.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa karnego gospodarczego, w szczególności prawa karnego skarbowego, w tym przestępstw dotyczących karuzeli VAT, a także innych przestępstwach związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnych. Ponadto zajmuje się postępowaniami dotyczącymi przestępstw giełdowych obejmujących analizę rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem manipulacji akcjami na GPW oraz NewConnect, jak również sporządzaniu opinii prawnych dotyczących karnoprawnej odpowiedzialności uczestników rynku.

W ramach projektów interdyscyplinarnych jest też zaangażowany w postępowania kontrolne oraz podatkowe.

Mocne strony

ambicja, determinacja, pewność siebie, chęć rozwoju, umiejętność pracy pod presją

Pasje

mieszane sztuki walki, formuła 1, taktyczne oraz prawne zagadnienia związane z piłką nożną, literatura biograficzna


Doświadczenie: wybrane projekty

Swoje doświadczenie zdobywa od II roku studiów. Podczas praktyk w kancelariach prawnych miał okazję obsługiwać prywatne podmioty gospodarcze, a także prowadzić do konsensualnego zakończenia sporów. Udzielał porad prawnych w jednej z poznańskich fundacji w ramach działalności pro bono.