Ludzie

Dominika Dutkiewicz

Prawnik | TSL expert.

Dominika Dutkiewicz

Dominika Dutkiewicz

Prawnik | TSL expert.

Prawnik w Dziale Prawa Gospodarczego, ekspertem branży TSL (transport, spedycja, logistyka). 
 
Specjalistka w zakresie prawa transportowego i obsługi przedsiębiorców tej branży, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa i dochodzenia roszczeń w sporach wynikłych na tle realizacji usług przewozowych oraz zapewnienia instrumentów finansowych i ochrony ubezpieczeniowej w działalności transportowej.

Dominika jest członkiem zespołu reorganizacji i sukcesji. W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek handlowych, w tym w szczególności trudniących się zarobkowym przewozem osób i rzeczy. Pracuje przy procesach połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych, budowaniu struktur holdingowych, a także w zakresie planowania sukcesji przedsiębiorców. 

Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych polegających na pozyskiwaniu i przenoszeniu zezwoleń oraz licencji transportowych, a także w postępowaniach o utratę dobrej reputacji. 
 
W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) zapewniając im bieżące doradztwo prawne w zakresie reklamacji i sporów w transporcie, roszczeń pracowniczych, kwestii związanych z czasem pracy kierowców oraz ubezpieczeń. 
Posiada doświadczenie w underwrittingu, które zdobyła pracując na rzecz jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych oraz na rzecz podmiotów brokerskich zapewniających kompleksowe usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. 
 
Od kilkunastu lat związana z branżą transportową zarówno na poziomie zarządzania TSL, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz szkoleń wewnętrznych dla osób zarządzających transportem, kierowców i spedytorów jak również w zakresie działalności na rzecz stowarzyszeń przewoźników i klubów motoryzacyjnych. 
 
Studiowała Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2021 r.  
 

Pasje

  • Pasjonatka narciarstwa i motoryzacji. W wolnych chwilach restauruje stare meble i czyta kryminały.