Ludzie

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat | Ekspert Zewnętrzny.

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat | Ekspert Zewnętrzny.

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W czasie studiów korzystała ze stypendium na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech. Odbyła aplikację w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz asystenturę na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie profesor w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa karnego i procedury karnej.

Jest autorką publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim z zakresu prawa karnego, w tym współautorką tomu 9 Systemu Prawa Karnego oraz tomu 10 Systemu Prawa Handlowego.

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym i spadkowym.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Posługuje się nadto językiem francuskim, rosyjskim i włoskim.

Autorka w serwisach:

  • o odpowiedzialności w biznesie, ochronie managerów, przestępstwach gospodarczych i skarbowych tzw. białych kołnierzyków: bialekolnierzyki.pl
  • o tymczasowym aresztowaniu, jego przesłankach, trybie stosowania, możliwości kwestionowania i praktycznych aspektach jego funkcjonowania: tymczasowyareszt.pl

Mocne strony

Posługuje się 5 językami obcymi, umiejętnie łączy praktykę zawodową z działalnością naukową.

Pasje

Praca naukowo-dydaktyczna, własne podróże po Azji i reportaże z cudzych podróży.


Doświadczenie: wybrane projekty

Autorka opinii prawnych m. in.:

  1. Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na zabezpieczenie dokonane przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, którego podstawę prawną stanowi art. 291 §2a k.p.k. w zw. z art. 91a §1 k.p.k. (we współautorstwie z F. Zedlerem)