Ludzie

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Starszy prawnik.

dr Łukasz Pilarczyk

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Starszy prawnik.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. Interesują go przede wszystkim kwestie z pogranicza prawa karnego i cywilnego oraz prawa karnego i administracyjnego. W ramach swojej praktyki zajmował się prowadzeniem spraw karnych związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, z odzyskiwaniem wierzytelności w toku postępowania karnego oraz z wystawianiem nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze.

W 2018 roku obronił przygotowaną pod opieką naukową profesora Roberta Zawłockiego rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”.

Adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził liczne szkolenia z tematyki odpowiedzialności karnej organizowane przez m.in. „Rzeczpospolitą" i „Puls Biznesu”.

Mocne strony

 • Umiejętność spojrzenia na sprawę z punktu widzenia całości interesów klienta.
 • Wykorzystywanie w praktyce zawodowej wiedzy naukowej.
 • Szczerość w relacji z klientem.

Pasje

 • Wędrówki górskie, muzyka, historia.

Doświadczenie: wybrane projekty

 1. Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym nierzetelnych faktur na kwotę ok. pół miliona zł podatku VAT.
 2. Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym bezpodstawnego odliczenia kosztów w podatku dochodowym na kwotę ok. 1,5 miliona zł.
 3. Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym popełnienia zbrodni fakturowej na kwotę ok. 18 milionów zł podatku VAT.
 4. Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu karnym przeciwko dłużnikowi, który obciążył majątek poprzez sztuczne ustanowienie hipotek o wartości 1.200.000 zł.
 5. Reprezentowanie spółki w podatkowym postępowaniu zabezpieczającym, w toku którego organ zablokował ok. 2 milionów zł tytułem rzekomego zobowiązania podatkowego z tytułu nierzetelnych faktur.
 6. Obrona prezesa zarządu związku sportowego w sprawie o przywłaszczenie majątku związku i wadliwe gospodarowanie związkiem.
 7. Obrona członka zarządu w sprawie o doprowadzenie do upadłości spółki będącej członkiem grupy kapitałowej.
 8. Reprezentowanie wspólników spółki w postępowaniu karnym, dotyczącym wrogiego przejęcia przez wspólników mniejszościowych spółki o wartości ok. 6-7 milionów zł.
 9. Obrona w dwóch postępowaniach karnych, dotyczących wypadków na budowie ze skutkiem śmiertelnym.