Ludzie

Hubert Zieliński

Doradca restrukturyzacyjny.

Hubert Zieliński

Hubert Zieliński

Doradca restrukturyzacyjny.

Prawnik w dziale Restrukturyzacji i Upadłości.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską zatytułowaną: „Odpowiedzialność cywilna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kapitałowej (art. 21 ust. 3 i art. 373 p.u.)”. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem cywilnym i handlowym. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

 

Mocne strony

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów, pracowitość, sumienność, ciągłe poszerzanie wiedzy.

Pasje

Literatura, psychologia, ekonomia.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych postępowaniach, prowadzonych wobec spółek kapitałowych (w tym spółek publicznych) oraz osób fizycznych, zarówno z perspektywy dłużnika, wierzyciela jak i syndyka/zarządcy. W trakcie studiów prawniczych był wolontariuszem w cywilnej oraz administracyjnej sekcji Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Z sukcesami reprezentował Wydział Prawa i Administracji UAM na konkursach o charakterze ogólnopolskim.