Ludzie

Jakub Nowacki

Aplikant radcowski.

Jakub Nowacki

Jakub Nowacki

Aplikant radcowski.

Student V roku prawa na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik seminarium prowadzonego przez prof. dr hab. Pawła Grzegorczyka oraz prof. UAM dr hab. Andrzeja Jarochę, w ramach którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym – w Kancelarii jest członkiem zespołu Działu Restrukturyzacji i Upadłości. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również prawo spółek handlowych oraz prawo cywilne.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Aktywny członek kół naukowych: prawa spółek handlowych i rynku kapitałowego oraz postępowania cywilnego.

Mocne strony

Skrupulatność, pracowitość, sumienność, chęć rozwoju oraz ciągłego poszerzania wiedzy.

Pasje

Główna pasja to sport. Przede wszystkim piłka nożna zarówno czynnie, jak i biernie, z perspektywy kibica i osoby zainteresowanej taktyką. Miłośnik La Ligi i Premier League. Ponadto czerpie przyjemność z biegania i jazdy rowerowej.

Interesuje się również historią literatury, czytuje teksty krytycznoliterackie.

Uwielbia podróże i włoską kuchnię.


Doświadczenie: wybrane projekty

Praktykę zawodową rozpoczął podczas III roku studiów, zdobywając doświadczenie w kancelarii prawnej, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych oraz w prowadzeniu działań egzekucyjnych podejmowanych przez wierzycieli w celu odzyskania należności od dłużników.