Ludzie

Joanna Maćkowiak

Intern | Filipiak Babicz Tax.

Joanna Maćkowiak

Joanna Maćkowiak

Intern | Filipiak Babicz Tax.

Studentka III roku Prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2020 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość na tej samej uczelni. Asystent w Dziale Prawa Podatkowego. Interesuje się prawem podatkowym oraz prawem cywilnym.

Mocne strony

Dążenie do celu, chęć ciągłego rozwoju, dobra organizacja czasu pracy.

Pasje

Podróże, sport (fitness).