Ludzie

Katarzyna Pierścieniak

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Oddział Warszawa.

Katarzyna Pierścieniak

Katarzyna Pierścieniak

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Oddział Warszawa.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2018 roku jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2021 roku posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Mocne strony

Komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

Pasje

Psychologia, literatura, kino.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach praktyki zawodowej doradza podmiotom niewypłacalnym oraz zagrożonym niewypłacalnością, a także świadczy pomoc prawną na rzecz wszystkich uczestników postępowań insolwencyjnych, w tym: dłużników, wierzycieli, zarządców, syndyków oraz nadzorców sądowych. Prowadzi negocjacje z dłużnikami oraz wierzycielami. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.