Ludzie

Klaudia Lewandowska

Aplikant adwokacki | Oddział Warszawa.

Klaudia Lewandowska

Klaudia Lewandowska

Aplikant adwokacki | Oddział Warszawa.

Aplikant adwokacki w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego.

Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawnym m.in. na rzecz spółek publicznych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

W ramach swojej prawie 6-letniej praktyki - w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii - obsługiwała szereg spółek publicznych zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną, a także obsługę prawną związaną m.in. z przebiegiem ofert publicznych, doradztwem w zakresie transakcji nabywania znacznych pakietów akcji oraz procesów squeeze-out czy delistingów.

Studiowała Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kancelarii pracuje od kwietnia 2023 roku.

Pasje

Początkujący żeglarz jachtowy, wielbicielka jazdy na rolkach oraz Półwyspu Helskiego. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Była częścią zespołu świadczącego doradztwo prawne m.in. na rzecz: 

  • spółki publicznej w transakcji nabywania pakietu akcji innej spółki publicznej, 
  • spółki publicznej w procesie squeeze-out oraz delistingu, 
  • transakcji przejęcia domu maklerskiego. 

Opinie

Współautorka komentarza pod red. M. Dyla i M. Królikowskiego do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.