Ludzie

Maciej Woźniak

Radca prawny | Starszy prawnik.

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Radca prawny | Starszy prawnik.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, a także w projektach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu zabezpieczeń wierzytelności, zdobyte w ramach współpracy z podmiotami finansującymi i emitentami obligacji. W swojej praktyce zajmował się m. in. wpływem upadłości i restrukturyzacji na pozycję wierzycieli zabezpieczonych. Świadczy obsługę prawną po stronie dłużników, organów postępowania (syndyk, nadzorca, zarządca) oraz wierzycieli.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, występował także jako prelegent na konferencjach kierowanych do prawników i przedsiębiorców.

Mocne strony

Ma bogate doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych zagadnień faktycznych i prawnych. Gwarantuje dogłębną analizę sytuacji faktycznych w celu zakreślenia perspektywy przebiegu postępowania sądowego. Jest znawcą orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dba o ciągłe poszerzanie i systematyzowanie nabytej wiedzy.

Pasje

Filozofia prawa, historia, architektura i urbanistyka, podróże.


Doświadczenie: wybrane projekty

W swojej dotychczasowej karierze nabył doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej klientom indywidualnym, pracował także w sądownictwie, w tym jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Brał udział w formułowaniu zagadnień prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego, które dotyczyły istotnej problematyki z dziedziny prawa procesowego cywilnego, egzekucji sądowej, przekształceń spółek prawa handlowego i sporów o majątek osoby prawnej pozostały po ustaniu jej bytu prawnego. Prowadził wykłady w ramach spotkań Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, a także, działając pro bono, lekcje prawa w liceach ogólnokształcących.

Prowadził projekty restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także liczne procesy sądowe. Występował przed Sądem Najwyższym w sprawach związanych z wykonaniem układu w postępowaniu upadłościowym. Ma doświadczenie w obsłudze emitentów obligacji, a także w sprawach związanych z umowami najmu komercyjnego.