Ludzie

Maja Dankowska-Łada

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Maja Dankowska-Łada

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu praz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (studia magisterskie na kierunku stosunku międzynarodowe, specjalność: europeistyka).W trakcie studiów odbyła ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego.

Po ukończeniu studiów pracowała jako referent stażysta w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział II Cywilny, a następnie jako asystent sędziego w Wydziale IX Gospodarczym Sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 2007-2008 odbyła aplikację referendarską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem referendarskim. Od lutego 2009 roku do czerwca 2015 roku pracowała, jako referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. W tym czasie odbyła liczne szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z zakresu prawa gospodarczego. W tym także w latach 2011/2012 roczne Studia Podyplomowe Ekonomii i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2009-2012 prowadziła zajęcia z przedmiotu: Ustrój i organizacja ksiąg wieczystych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.

W październiku 2015 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Mocne strony

Znajomość prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości, praktyczna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie sądowych rejestrów, to jest krajowego rejestru sądowego, rejestru zastawów oraz ksiąg wieczystych.

Włada biegle językiem angielskim i szwedzkim.

Pasje

Relaksuje się spacerując po lesie i czytając książki