Ludzie

Marcin Rodek

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Marcin Rodek

Marcin Rodek

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie w Zurychu jako stypendysta szwajcarskiego rządu federalnego. Ukończył Studium prawa Anglii i UE w Instytucie Uniwersytetu Cambridge. Absolwent studium LL.M. w dziedzinie podstaw prawa niemieckiego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Stypendysta Instytutu Maksa Plancka Prawa na Dobrach Niematerialnych i Konkurencji, w którym odbywał studia doktoranckie w dziedzinie prawa patentowego.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze firm wysokich technologii, w szczególności z sektora chemicznego i farmaceutycznego oraz firm z branży targowej i transportowej.

Mocne strony

Specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa lotniczego. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ukończone studia chemiczne pomagają analizować i syntetycznie ujmować nawet najbardziej skomplikowane od strony faktycznej zagadnienia.

Pasje

Narciarstwo, lotnictwo, infrastruktura.


Doświadczenie: wybrane projekty

Tworzenie ram prawnych innowacyjnych produktów i usług. Negocjowanie międzynarodowych umów licencyjnych i dystrybucyjnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa własności intelektualnej przed polskimi i europejskimi organami.