Ludzie

Marcin Zdralewicz

Radca prawny | Starszy prawnik.

Marcin Zdralewicz

Marcin Zdralewicz

Radca prawny | Starszy prawnik.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek (w tym w procesach fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek – tak w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym), a także w zagadnieniach związanych z instytucjami finansowymi (w szczególności w zakresie instytucji płatniczych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz prawnymi aspektami giełdy i rynków OTC.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie złożył pracę magisterską z zakresu problematyki połączeń spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych de lege lata i de lege ferenda) oraz absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa), na którym obronił pracę magisterską poruszającą tematykę wykorzystania transakcji wykupu lewarowanego (LBO) w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Mocne strony

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, logiczne i analityczne myślenie, skłonność do podejmowania nieszablonowych rozwiązań.

Pasje

Dobra muzyka, dobre kino


Doświadczenie: wybrane projekty

W praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami zbieżnymi z jego zainteresowaniami specjalizacyjnymi poprzez aktywny udział w projektach z zakresu fuzji i przejęć (m.in. skutecznie przeprowadzając połączenie odwrotne) oraz licznych przekształceń w ramach procesów restrukturyzacyjnych. Bierze udział również w projektach dotyczących wniosków licencyjnych  prowadzonych przed KNF (w tym uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz dostosowywania prowadzonej działalności do wymogów dyrektywy PSD2), czy też w transakcjach sekurytyzacji wierzytelności bankowych w oparciu o tradycyjną cesję, jak i subpartycypację. Przygotowuje także audyty prawne spółek (w tym i due diligence) oraz liczne audyty nieruchomości. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców z różnorodnych branż.