Ludzie

Marta Hermanowicz

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego.

Marta Hermanowicz

Marta Hermanowicz

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach karnych gospodarczych.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, a także egzekwowaniem należności pieniężnych w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Mocne strony

Umiejętność łączenia pasji naukowej z rzetelnością pracy. W latach 2012-2014 pełniła obowiązki Prezesa Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto” działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Koordynowała organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku. Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego, aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego.

Pasje

Miłośniczka górskich wędrówek, w 2010 roku zdobyła Gerlacha, najwyższy szczyt Tatr (2655 m n.p.m.). Zagorzała czytelniczka, od kilku lat regularnie podejmuje całoroczne wyzwania czytelnicze.