Ludzie

Marta Łużyńska

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Menedżer Działu Restrukturyzacji i Upadłości.

Marta Łużyńska

Marta Łużyńska

Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny | Menedżer Działu Restrukturyzacji i Upadłości.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji”. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości egzaminu uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – w Kancelarii zasila zespół Działu Upadłości i Restrukturyzacji. Jej zainteresowania dotyczą również prawa cywilnego. 

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

 

Mocne strony

Zaangażowana w nowe projekty, charyzmatyczna, posiadająca wiedzę w zakresie zarządzania i organizacji czasem.

Pasje

Wolny czas poświęca w dużej mierze na doskonalenie znajomości języków obcych, wyszukiwanie i zgłębianie literatury rodzimej i obcojęzycznej. Fanka francuskiego eseisty i powieściopisarza Erica Emmanuela Schmitta. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również sztuka filmowa reprezentowana w szczególności przez Woddy’ego Allena oraz Pedra Almodovara. Ponadto dba o rozwój kondycji fizycznej, uprawiając fitness i jeżdżąc na rowerze.


Doświadczenie: wybrane projekty

Praktykę zawodową zdobywa od 3 roku studiów, pracując w kancelariach prawnych obsługujących głównie przedsiębiorców. Ma doświadczenie w zakresie działań egzekucyjnych podejmowanych przez wierzycieli celem odzyskania należności od dłużników. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem projektów upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania (syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym). W praktyce głównie dokonuje analizy sytuacji finansowej przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pod kątem zaistnienia podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uczestniczyła w radzie wierzycieli dewelopera będącego w procesie restrukturyzacji. Na co dzień służy pomocą upadłym konsumentom oraz restrukturyzowanym spółkom (w toku postępowania układowego i sanacyjnego). Wspiera również wierzycieli uczestniczących w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jest managerem działu Upadłości i Restrukturyzacji.

Ponadto była półroczną stypendystką programu Erasmus na jednym z uniwersytetów w Hiszpanii. Dzięki temu miała okazję zgłębić hiszpańskie prawo gospodarcze, prawo małżeńskie oraz międzynarodowe prawo handlowe.