Ludzie

Michał Babicz

Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych.

Michał Babicz

Michał Babicz

Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych.

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości. 

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).  

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Występował w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych i farmaceutycznych. 

Nadzorował i prowadził audyty compliance dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości. 

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.  

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim. 

Aktywności: 

  • Jest członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  
  • Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim. 
  • Występował w roli eksperta współtworząc opinie prawne dla Związku Banków Polskich. 
  • Prowadzący, a także mówca podczas licznych szkoleń i konferencji: TEDx, Huge Thing, StartUp Sprint, LegalMarketDay, Konferencje Rzeczposloitej i Pulsu Biznesu. 
  • Redaktor serwisów: bialekolnierzyki.pl i tymczasowyareszt.pl 

Rankingi:

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

  • Michał Babicz został wybrany liderem rankingu w kategorii „prawo karne w biznesie” w latach 20232019, a także rekomendowanym prawnikiem w roku 2022.
  • Praktyka prawa karnego w biznesie kierowana przez Michała Babicza została wyróżniona na pozycji 1. w Polsce w roku 2023, a otrzymała rekomendację w latach 2019, 2020, 2021, 2022.

Ranking Forbes "Najlepsze Kancelarie Polska"

  • Kierowana przez Michała Babicza praktyka prawa karnego w biznesie została wyróżniona w latach 2022 i 2023.

Pasje:

Entuzjasta nowych technologii. W obszarze jego zainteresowań leżą prace badawcze nad sztuczną inteligencją, funkcjonowanie samouczących się sieci neuronowych, technologia rejestrów rozproszonych (blockchain), a w szczególności potencjał praktycznego zastosowania tych rozwiązań w branży prawniczej oraz prawne konsekwencje funkcjonowania w pełni autonomicznych robotów. 

W wolnych chwilach biega, a także aktywnie interesuje się piłką nożną, kulturą i językiem włoskim oraz wspinaczką – zdobył Orizabę, najwyższy aktywny wulkan Ameryki Północnej.