Ludzie

Michał Babicz

Wspólnik | Adwokat.

Michał Babicz

Michał Babicz

Wspólnik | Adwokat.

Założyciel Filipiak Babicz Legal sp.k.

Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.

Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). 

Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca. 

Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019.

Rekomendowany prawnik w kategorii Prawo karne dla biznesu wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020, 2021, 2022.

Redaktor serwisów:

Mocne strony

Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – zawody zaufania publicznego” w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim.

Występował w roli eksperta współtworząc opinie prawne dla Związku Banków Polskich.

Jest członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Prowadził szkolenia między innymi z zakresu:

„Taktyki i techniki prowadzenia sporów sądowych 2018. Praktyczne warsztaty umiejętności miękkich dla prawników” – Rzeczpospolita

Występował jako mentor podczas:

Huge Thing (I edycja) http://hugething.vc/

StartUp Sprint

Występował jako mówca TEDx:

„Prawo działa – czyli jak opuścić własną strefę komfortu” – TEDxKatowice 2017 –  https://www.youtube.com/watch?v=G34YUdfsBIU

Występował jako prelegent Legal Market Day

„Sukces jest miarą naszych porażek” LegalMarketDay 2018 – http://legalmarketday.com/

„Zarządzanie kancelarią prawną. Dynamiczny rozwój na przykładzie FILIPIAKBABICZ” LMD2015 – http://2015.legalmarketday.com/

 

Pasje

Bieganie, piłka nożna, kultura i język włoski, wspinaczka – zdobył Orizabę, najwyższy aktywny wulkan Ameryki Północnej.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Występował w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych, farmaceutycznych.

Nadzorował i prowadził audyty compliance dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości.

Entuzjasta nowych technologii. W obszarze jego zainteresowań leżą prace badawcze nad sztuczną inteligencją, funkcjonowanie samouczących się sieci neuronowych, technologia rejestrów rozproszonych (blockchain), a w szczególności potencjał praktycznego zastosowania tych rozwiązań w branży prawniczej oraz prawne konsekwencje funkcjonowania w pełni autonomicznych robotów.