Ludzie

Rafael Poros

Adwokat | Starszy prawnik.

Rafael Poros

Rafael Poros

Adwokat | Starszy prawnik.

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz egzekwowaniu wierzytelności.

Jego praktyka obejmuje przede wszystkim reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących wykonania umów zawieranych w obrocie B2B. Reprezentował również banki w postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, zarówno indeksowanych i denominowanych do kursu franka szwajcarskiego jak i złotówkowych. Posiada także doświadczenie oparte na reprezentacji ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu. Reprezentuje klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń od dłużników zagranicznych. 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując wyróżnienie za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego. W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik egzaminu z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego. Prelegent szkoleń z zakresu procedury cywilnej. Absolwent studiów podyplomowych Prawo egzekucyjne i windykacja należności organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Praktyków Prawa.

Mocne strony

W pracy kieruje się przede wszystkim zasadą rzeczowości oraz wnikliwym podejściem do sprawy.

Pasje

Podróże, koncerty, kabarety, gry planszowe, narciarstwo, squash, elektronika.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w sporach sądowych z konsumentami.

Wdrażanie regulacji RODO w spółkach prawa handlowego.