Ludzie

Rafael Poros

Starszy prawnik | Adwokat.

Rafael Poros

Rafael Poros

Starszy prawnik | Adwokat.

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych.

Reprezentował bank w licznych postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, w szczególności indeksowanych oraz denominowanych do kursu franka szwajcarskiego. Jego praktyka obejmuje także reprezentację ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi uzyskując nagrodę za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego.
W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik z egzaminu z prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego.

Mocne strony

W pracy kieruje się przede wszystkim zasadą rzeczowości oraz wnikliwym podejściem do sprawy.

Pasje

Podróże, koncerty, kabarety, gry planszowe, narciarstwo, squash, elektronika.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w sporach sądowych z konsumentami.

Wdrażanie regulacji RODO w spółkach prawa handlowego.