Ludzie

Rafał Kowalczyk

Adwokat.

Rafał Kowalczyk

Rafał Kowalczyk

Adwokat.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie.

Laureat 3 miejsca w III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  im. prof. Zbigniewa Hołdy w Warszawie.

W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Mocne strony

Dokładność, zaangażowanie, umiejętność patrzenia na sprawę z różnej perspektywy.

Posługuje się językiem angielskim (w tym prawniczym – potwierdzone certyfikatem Toles Higher) oraz językiem francuskim. 

Pasje

W wolnych chwilach spędza czas aktywnie i rozwija zainteresowania naukowe. Uwielbia słuchać muzyki, w szczególności na koncertach. Interesuje się kulturą państw francuskojęzycznych. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe rozpoczął jeszcze na studiach, kontynuując pracę w wielkopolskich kancelariach. W czasie studiów współpracował jako wolontariusz z Uniwersytecką Poradnią Prawną przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także aktywnie działał w kołach naukowych.

 

Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych. Zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży transportu krajowego i międzynarodowego oraz budowlanej. W ramach swojej praktyki zajmował się również opiniowaniem i sporządzaniem umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem procesu windykacji.