Ludzie

Weronika Twerjanowicz

Prawnik.

Weronika Twerjanowicz

Weronika Twerjanowicz

Prawnik.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. UAM dr hab. Marcina Walasika, w ramach którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego i prawa upadłościowego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na szeroko pojętym prawie gospodarczym - w Kancelarii jest asystentką w Dziale Prawa Gospodarczego.

Mocne strony

Zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania, praca w zespole, ambicja, pracowitość.

Pasje

Stara kinematografia, fotografia, sport, podróże.