dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Prawnik i medioznawca, łączący działalność naukową z potrzebami praktyki. Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, wybitny specjalista z zakresu prawa mediów i polityki medialnej. Autor licznych ekspertyz z tego zakresu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Laureat Nagród Rektorskich, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, miesięcznika \”Forbes\”.

Profesor Jędrzej Skrzypczak posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego. Pełni funkcję radcy prawnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją działalność na rzecz środowiska lekarskiego otrzymał medal honorowy WIL (w 2012 r.).

Brak wpisów