Natalia Mielewczyk

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. Zawłockiego, pod kierownictwem którego przygotowuje pracę magisterską z prawa karnego.
Jej zainteresowana skupiają się wokół szeroko pojętego prawa karnego, kryminalistyki oraz prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego i spadkowego.
Posługuje się językiem angielskim.
W kancelarii wspiera dział prawa cywilnego.


11.12.2019

Znaki towarowe na piłkarskiej murawie

20.11.2019

Inspiracja w prawie autorskim – kilka słów o cienkiej granicy pomiędzy inspiracją a utworem zależnym