apl. radc. Jakub Jankowiak

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska z zakresu prawa obligacji) oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (praca licencjacka dotycząca opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej osób fizycznych).

Specjalizuje się w prawie gospodarczym (w szczególności prywatnym) oraz prawie cywilnym.


18.03.2021

O nieuczciwej konkurencji słów kilka… Cz. IV Naruszenie umownego zakazu konkurencji jako czyn nieuczciwej konkurencji?

10.02.2021

Co jeśli wspólnik popada w zwłokę z wniesieniem utworu jako wkładu do spółki cywilnej?

08.04.2020

Nieuczciwe zatory płatnicze

27.03.2020

Tarcza antykryzysowa – zmiany w spółkach kapitałowych

18.03.2020

Koronawirus – wpływ na funkcjonowanie spółek kapitałowych

19.02.2020

O nieuczciwej konkurencji słów kilka… Cz. III Ryzyko bierności w nieuczciwej konkurencji

08.01.2020

O nieuczciwej konkurencji słów kilka…. Cz. II Kto zarzuca nieuczciwą konkurencję przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegać

04.12.2019

O nieuczciwej konkurencji słów kilka…. Cz. I Źródło pozanormatywnych zasad w ramach ustawy o nieuczciwej konkurencji