r.pr. Marcin Zdralewicz

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek (w tym w procesach fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek – tak w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym), a także w zagadnieniach związanych z instytucjami finansowymi (w szczególności w zakresie instytucji płatniczych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz prawnymi aspektami giełdy i rynków OTC.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie złożył pracę magisterską z zakresu problematyki połączeń spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych de lege lata i de lege ferenda) oraz absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa), na którym obronił pracę magisterską poruszającą tematykę wykorzystania transakcji wykupu lewarowanego (LBO) w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw.


11.05.2020

Korzystne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne