Ludzie

Serwis redagowany jest przez najlepszych specjalistów z kancelarii FILIPIAK BABICZ LEGAL zajmujących się szeroko rozumianym prawem nieruchomości. W zespole znajdują się eksperci, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie występowania w sprawach budowlanych oraz planistycznych, jak i procesów sądowych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Ponadto omawianą tematyką zajmują się także od strony naukowej, będąc uznanymi autorytetami w doktrynie prawa administracyjnego. Połączenie umiejętności praktycznych, wielu lat doświadczenia oraz spojrzenia teoretycznego pozwala na kompleksowe spojrzenie na analizowane zagadnienia.

 

Zespół redakcyjny


Autorzy