r. pr. Adam Puchalski

Aplikację radcowską odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Bierze czynny udział w życiu samorządu radcowskiego, pełniąc funkcje: przez dwie kadencje członka okręgowej komisji rewizyjnej a następnie przez trzy kadencje (do dziś włącznie) członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ponadto był czterokrotnie egzaminatorem na końcowym egzaminie radcowskim.

Za pracę na rzecz samorządu zawodowego został odznaczony najpierw srebrną a później złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Posługuje się językiem angielskim.


02.04.2020

ALERT PRAWNY – najem lokali jest nie tylko w galeriach

24.03.2020

KORONAWIRUS (COVID-19) – a najem lokali