mec. dr hab. Sławomir Pawłowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM, autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa administracyjnego specjalizujący się w problematyce zawodów zaufania publicznego, samorządów zawodowych oraz szeroko rozumianym prawie wywłaszczeniowym.


04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Umowa ekspropriacyjna (wywłaszczeniowa)