adw. Piotr Turski

Adwokat, doradca podatkowy, makler.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym karnym gospodarczym oraz prawie rynków kapitałowych, w tym także compliance w bankowości. Ponadto zajmuje się optymalizacją i zabezpieczaniem procesów o charakterze sekurtyzacyjnym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).

Brak wpisów