r.pr. Szymon Rajski

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje podmioty lecznicze w sprawach dotyczących Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat doświadczenie zdobywa w sektorze medycznym świadcząc stałą pomoc prawną na rzecz publicznych i komercyjnych podmiotów leczniczych. Współpracował również z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2013 odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Członek Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim.

Brak wpisów