adw. Rafael Poros

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych.

Reprezentował bank w licznych postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, w szczególności indeksowanych oraz denominowanych do kursu franka szwajcarskiego. Jego praktyka obejmuje także reprezentację ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi uzyskując nagrodę za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego.
W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik z egzaminu z prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego.

Brak wpisów