r.pr. Maciej Woźniak

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń społecznych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw majątkowych i niemajątkowych osób fizycznych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej, a także praw korporacyjnych.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Brał udział w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczył w konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej.


12.06.2019

Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem procesu – silny instrument nadal w ręku powoda

12.06.2019

Rozszerzenie powództwa będzie mieć wyższą cenę