Ewelina Szumska

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Macieja Gutowskiego. W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo cywilne. W kancelarii wspiera dział prawa cywilnego.


15.01.2020

Znak towarowy a przekształcenie JDG w sp. z o.o.