Klaudia Nowicka

Studentka Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. zw. dr. Andrzeja Skoczylasa, pod którego kierunkiem pisze pracę magisterską z zakresu postępowania administracyjnego.

Ukończyła również studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe zdobywając tytuł licencjata o specjalizacji​ gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia podyplomowe prowadzone przez Politechnikę Poznańską na kierunku Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno — Prywatne pisząc pracę z zakresu Partnerstwa Publiczno — Prywatnego oraz Finansów Publicznych.

Interesuje się prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojmowanego procesu inwestycyjnego.


31.07.2019

Obrót ziemią rolną