r. pr. Piotr Kempiński

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. Ukończył również studia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską w dziedzinie finansów.


15.07.2022

Nowa ustawa deweloperska – nowe instrumenty ochrony nabywców w postępowaniu upadłościowym