05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

Specustawa mieszkaniowa wprowadziła nowe procedury i instytucje nie tylko do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ale także do samego procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem nowej książki Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego nie jest stawianie zarzutów specustawie, ale zidentyfikowanie największych praktycznych problemów, które związane są z wykładnią, stosowaniem i przestrzeganiem regulacji prawnej.

Autorami artykułów są prawnicy aministratywiści, a także urbaniści. Ich intencją jest pomoc wszystkim podmiotom stosującym ustawę (sądom, organom administracji, inwestorom) w jej prawidłowej interpretacji.

W poszczególnych artykułach pojawiają się kolejne problematyczne kwestie, które dla ograniczania negatywnego wpływu przedmiotowej ustawy i prawidłowego stosowania prawa będą rozwikływane, rozstrzygane i wyjaśniane. Współautorem publikacji jest prof. dr hab. Sławomir Pawłowski, który przedstawił temat”Specustawa mieszkaniowa a inne specustawy. Podobieństwa i różnice”

Publikacja w całości jest dostępna pod adresem: https://www.im.edu.pl/ksiazki

Zobacz także:
10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów