kara umowna; zobowiązanie pieniężne; III CZP 67/19;


01.07.2020

Kara umowna za niezapłacenie podwykonawcy