Odszkodo
wania za
grunty i
inwestycje
_budowlane
25.11.2019

Przyszłość sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez deweloperów

Coraz częściej w praktyce deweloperów dochodzi do sporów z gminami i przedsiębiorstwami kanalizacyjnymi w przedmiocie sposobu wyceny sieci przejmowanej przez podmioty publiczne. Jeśli strony nie porozumieją się w drodze umowy, wówczas niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową i sporządzenie opinii przez biegłego, który oceni wartość sieci będącej przedmiotem sporu.

(więcej…)

Czytaj więcej
16.09.2019

Uchwalenie planu miejscowego dla części działki, dla której wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy

04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

31.07.2019

Obrót ziemią rolną

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Odszkodowania planistyczne po zmianach

09.07.2019

Umowa ekspropriacyjna (wywłaszczeniowa)