Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Fuzje i przejęcia

01 Opis

W ramach oferowanych przez nas usług świadczymy kompleksowe doradztwo w projektach nabywania, łączenia i przejmowania spółek, a także zbywania i nabywania przedsiębiorstw. W ramach tej działalności pomagamy również w dokonaniu rejestracji wszystkich koniecznych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach. 

Przygotowujemy i przeprowadzamy całość procesów związanych z analizą stanu prawnego przedsiębiorstw („due diligence”) oraz współpracujemy w przygotowywaniu umów nabycia oraz planów połączenia spółek mając na uwadze fakt, że działalność każdego z naszych Klientów jest odmienna i wymaga odpowiedniego dopasowania usług prawnych do aktualnych potrzeb i oczekiwań. 

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć skupia w sobie także wybrane czynności analityczne, niezbędne do oszacowania i przewidzenia możliwych skutków prawnych i podatkowych transakcji. 

Korzystając z doświadczenia w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów oraz chcąc zapewnić im maksymalną ochronę biznesową, uczestniczymy również w procesach negocjacyjnych, służąc fachowymi poradami odnoszącymi się do ewentualnych skutków planowanych transakcji.  

Pomagamy także zarejestrować całość przeprowadzonych zmian we właściwych rejestrach, zgodnie z wymogami przepisów prawnych. Wspomagamy również naszych Klientów podczas uzyskania wszystkich niezbędnych zaświadczeń, certyfikatów i zgód korporacyjnych, wymaganych do zakończenia przeprowadzanych transakcji, a w razie konieczności, występujemy w imieniu naszych Klientów w postępowaniach dotyczących koncentracji przed UOKiK. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego