Tymczasowy
areszt
28.03.2024

Areszt wydobywczy jako przykład nieprawidłowej praktyki

Tymczasowe aresztowanie stało się już chyba synonimem nieprawidłowego działania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Choć środek ten ma teoretycznie charakter wyjątkowy, to w praktyce jest to najczęściej stosowany środek zapobiegawczy. Praktyka ta jest bardzo alarmująca i każe stawić pod znakiem zapytania zasadność działania w tych sprawach organów ścigania i sądów. Wskazują na to organizacje takie jak Fundacja Court Watch Polska. Z jej badań wynika m.in., że około 90% prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest uwzględnianych przez sądy. Warto do tego dodać jeszcze fakt, że osoby tymczasowo aresztowane są dwukrotnie rzadziej uniewinniane niż te, które tego uniknęły. Powszechność stosowania tymczasowego aresztowania wynika z wielu czynników. Jednym z nich jest zapewne przekonanie, że kilkumiesięczny pobyt podejrzanego w areszcie śledczym, który przykładowo odmawia składania wyjaśnień, „zachęci” go do podjęcia współpracy z organami ścigania, a nawet i przyznania się do zarzucanego mu przestępstwa. W ten sposób tymczasowe aresztowanie zmienia się tzw. w „areszt wydobywczy”.

(więcej…)

Czytaj więcej
19.01.2024

Areszt na podstawie listu gończego

24.11.2023

Obrońca dla tymczasowo aresztowanego

21.09.2023

Co zamiast tymczasowego aresztowania? – kto i w jaki sposób może wpłacić poręczenie majątkowe?

20.07.2023

Areszt międzyinstancyjny – wątpliwości konstytucyjne

09.06.2023

Ocena stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce przez adwokatów

24.04.2023

Tymczasowo aresztowany członek zarządu – zmiany obejmujące widzenia i kontakt telefoniczny

30.01.2023

Opinia biegłego i jej znaczenie w postępowaniu aresztowym

13.12.2022

Adwokat z zatrzymanym już od początku

28.10.2022

Areszt dla Prezesa czy Compliance Officera?

27.09.2022

Co zamiast tymczasowego aresztowania? Nieizolacyjne środki zapobiegawcze

23.08.2022

Tymczasowe aresztowanie członka zarządu spółki

21.06.2022

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance c.d.