Tymczasowy
areszt
19.11.2020

Poręczenie majątkowe, czyli sposób na uniknięcie aresztu

W ostatnim czasie doszło do dwóch głośnych i interesujących wydarzeń z perspektywy prawnokarnej dotyczących poręczenia majątkowego. W dniu 15 października zatrzymano Romana Giertycha ze względu na podejrzenie przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, jak również prania brudnych pieniędzy, z kolei 27 października zatrzymano Cezarego Kucharskiego, któremu postawiono zarzut popełnienia czynu zabronionego z art. 191 § 1 k.k. (obaj Panowie zgodzili się na ujawnienie nazwisk w ramach trwającego postępowania). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku prokuratura postanowiła o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego. W sprawie Romana Giertycha kwota ta wynosiła 5 mln złotych, a Cezarego Kucharskiego 4.6 mln złotych, stanowiącego równowartość 1 mln euro. Na kanwie powyższych spraw wyłania się kwestia stosowania środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, a zwłaszcza ich wysokości, co budzi spore wątpliwości i może dziwić. Czy ustanawianie ich w milionach jest standardową procedurą orzekania poręczenia majątkowego? W jaki sposób doszło do oszacowania jego wysokości?

(więcej…)

Czytaj więcej
29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance

07.09.2020

O czym jest ten portal?

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

06.09.2020

(Nie)zasadność stosowania tymczasowego aresztowania w sytuacji grożącej surowej kary

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania

dowód areszt
05.09.2020

Dowód z pomówienia współpodejrzanego jako przesłanka tymczasowego aresztowania

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania

03.09.2020

Zdalne posiedzenia aresztowe, a rzetelność procesu

03.09.2020

Stosowanie tymczasowego aresztowania przy zarzucie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie