Tymczasowy
areszt
21.06.2022

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance c.d.

W jednym z pierwszych artykułów dotyczących powiązania tematyki compliance z zapobieganiem odpowiedzialności karnej, wskazaliśmy na problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – co zrobić by nie dać się zaskoczyć organom ścigania?

Choć nie jesteśmy w stanie udzielić naszym klientom oraz czytelnikom uniwersalnej i kategorycznej odpowiedzi, staramy się tworzyć pewne ogólne zasady zarządzania ryzykiem w spółce, które mogą pomóc uchronić się przed odpowiedzialnością karną. Oczywiście każdorazowo, należy dostosowywać je do realiów funkcjonowania danego podmiotu, czy też – w sytuacjach kryzysowych – do zarzutów stawianych osobom zarządzającym.

(więcej…)

Czytaj więcej
08.06.2022

Obawa matactwa a tymczasowe aresztowanie

07.03.2022

Tymczasowe aresztowanie oczami Court Watch

31.01.2022

Zasadność zatrzymania, czyli kiedy zatrzymanie jest bezpodstawne

14.09.2021

Wpływ współpracy z prokuratorem na tymczasowe aresztowanie

28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka

04.01.2021

Problematyka dostępu do akt w sytuacji tymczasowego aresztowania podejrzanego

19.11.2020

Poręczenie majątkowe, czyli sposób na uniknięcie aresztu

29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance

07.09.2020

O czym jest ten portal?

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

06.09.2020

(Nie)zasadność stosowania tymczasowego aresztowania w sytuacji grożącej surowej kary

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania