Tymczasowy
areszt
04.01.2021

Problematyka dostępu do akt w sytuacji tymczasowego aresztowania podejrzanego

Dostęp do materiału zgromadzonego w postępowaniu karnym jest jedną z najważniejszych gwarancji procesowych, które muszą być zapewnione podejrzanemu. Pozwala on nie tylko na opracowanie właściwej linii obrony w zakresie samego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale również stworzenie kompleksowego wyobrażenia o postępowaniu, pozwalającym na opracowanie właściwej strategii procesowej mającej na celu zapewnienie klientowi skutecznej obrony przed stawianymi mu zarzutami, jak i zapewnieniu podejrzanemu oraz obrońcy „amunicji” umożliwiającej odparcie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Omawiana gwarancja procesowa została wyrażona expressis verbis w Kodeksie postępowania karnego, ale wynika również z konstytucyjnego prawa do obrony, a także dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata. W postępowaniu karnym nie zawsze teoria spotyka się z praktyką i wówczas pojawia się pytanie: co zrobić w sytuacji, gdy prokurator odmawia udostępnienia akt lub są one udostępniane na krótko przed posiedzeniem, na którym sąd będzie rozważać wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania względem podejrzanego?

(więcej…)

Czytaj więcej
19.11.2020

Poręczenie majątkowe, czyli sposób na uniknięcie aresztu

29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance

07.09.2020

O czym jest ten portal?

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

06.09.2020

(Nie)zasadność stosowania tymczasowego aresztowania w sytuacji grożącej surowej kary

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania

dowód areszt
05.09.2020

Dowód z pomówienia współpodejrzanego jako przesłanka tymczasowego aresztowania

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania

03.09.2020

Zdalne posiedzenia aresztowe, a rzetelność procesu

03.09.2020

Stosowanie tymczasowego aresztowania przy zarzucie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie