Przestępstwa
w _biznesie
10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki

W ostatnich miesiącach zaszły istotne zmiany w zakresie zasad dotyczących restrukturyzacji i upadłości, co jest konsekwencją sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przyjmowane rozwiązania mają na celu wesprzeć przedsiębiorców, którzy na skutek zamrożenia gospodarczego znaleźli się na skraju bankructwa. Jednym z takich rozwiązań jest ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Dz.U. z 2020 r. poz. 695). W ustawie przewidziano wiele rozwiązań dla wsparcia przedsiębiorców w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii w aspekcie społeczno-gospodarczym. Niezależnie jednak od takiego wsparcia, należy pamiętać, aby weryfikując na bieżąco sytuację finansową spółki wobec zarządzania kryzysowego w wielu przedsiębiorstwach oraz regulacji prawnych ww. ustawy w zakresie biegu terminów do zgłoszenia wniosku o upadłość, pamiętać o konsekwencjach prawnych niezłożenia w terminie wniosku o upadłość, w tym także o ryzykach karnych z tym związanych.

(więcej…)

Czytaj więcej
02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej

10.12.2019

Cyberataki – realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach