Przestępstwa
w _biznesie
30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

W ciągu ostatnich kilku lat doszło do znacznych przeobrażeń rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wprowadzania coraz to nowych procedur wewnętrznych, które w założeniu mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy, mobbing itp. Wprowadzenie i utrzymywanie tych regulacji wiąże się z poniesieniem często niemałych kosztów, a w dalszej kolejności należy permanentnie aktualizować wprowadzone regulacje, oraz edukować kadry.

(więcej…)

Czytaj więcej
29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych