Przestępstwa
w _biznesie
28.02.2023

Kradzież spółki

Mogłoby się wydawać, że spółki nie można „ukraść”. Kodeks karny wskazuje bowiem, że przestępstwo kradzieży występuje w przypadku „zabrania w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej” oraz „uzyskania bez zgody osoby uprawnionej cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Spółka nie jest ani rzeczą ruchomą, ani cudzym programem komputerowym? Czy zatem spółki nie można ukraść? Oczywiście, można. I dzieje się to bardzo często, choć ostatnie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [dalej jako: KRS] mają na celu utrudnienie tego procederu, a w przyszłości jego znaczne ograniczenie.

(więcej…)

Czytaj więcej
20.01.2023

Przestępstwa związane z upadłością

30.12.2022

Zmiana projektu nowelizacji – nowy model odpowiedzialności (wybranych) podmiotów zbiorowych

29.11.2022

Oszustwo sądowe w sprawach gospodarczych

02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

19.10.2022

Roszczenia cywilne pokrzywdzonego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

25.08.2022

Przestępstwa związane z restrukturyzacją oraz sanacją

21.06.2022

Od dziś newsletter KRS

21.06.2022

Nowelizacja kodeksu karnego ciąg dalszy

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

07.03.2022

Tymczasowy Nadzorca Sądowy a ryzyka karne