Przestępstwa
w _biznesie
08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest wieloma ryzykami. Wśród nich najpoważniejsze dotyczą zagadnień regulowanych przez prawo karne. Nie chodzi przy tym wyłącznie o możliwość pociągnięcia osoby fizycznej do odpowiedzialności karnej. Obok osobistej odpowiedzialności osoby fizycznej, doniosła jest również kwestia negatywnych konsekwencji ponoszonych przez podmiot gospodarczy. Obok zagrożeń wynikających z utraty dobrego wizerunku, mogą pojawić się także kwestie znacząco utrudniające bieżące funkcjonowanie. Jednym z takich przykładów jest możliwość zastosowania blokady rachunku bankowego. Jest to instytucja możliwa do zastosowania przez uprawniony podmiot w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Ma ona na celu zabezpieczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym przed ich utratą. Jej stosowanie w praktyce nastręcza wiele trudności, w tym także w zakresie właściwego rozumienia przepisów. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu

(więcej…)

Czytaj więcej
03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki

02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim