Przestępstwa
w _biznesie
30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Obecna sytuacja poważnego zagrożenia epidemicznego w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki, administracji państwowej, ale także na wymiar sprawiedliwości. Liczba problemów, które się pojawiły jest naprawdę przytłaczająca. Problem ten sygnalizował już adw. dr Łukasz Pilarczyk w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, który wskazał na wiele problemów wynikających z nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Nie chodzi tutaj już bowiem o kwestię zagadnień wynikających ze stawiennictwa na rozprawie, odwoływania kolejnych terminów rozpraw, czy terminowego doręczania pism procesowych. Pogłębiający się stan destabilizacji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oddziałuje także na kwestie bardziej złożone. W tym kontekście można wskazać np. stosowanie środków zapobiegawczych czy realizacja orzeczonych kar lub obowiązków probacyjnych.

(więcej…)

Czytaj więcej
25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej

10.12.2019

Cyberataki – realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów