Przestępstwa
w _biznesie
29.03.2024

Ochrona środowiska poprzez prawo karne wzmacniana przez Unię Europejską

Jak wiadomo jedną z kwestii uznawanych przez Unii Europejskiej jako priorytetowe jest ochrona środowiska. Organy unijne podejmują konsekwentnie działania zmierzające do realizacji celów z tym związanych. M.in. w lutym b.r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dyrektywy dotyczącej ochrony środowiska poprzez prawo karne. Ma ona zastąpić dyrektywę z 2008 roku i znacząco wzmocnić prawnokarną ochronę środowiska. Planowane jest rozszerzenie katalogu czynów, które powinny być uznawane przez państwa członkowskie za przestępstwa środowiskowe, ale nie tylko. W porównaniu z aktualnie obowiązującą dyrektywą większy nacisk kładzie się także na kwestię ścigania podmiotów zbiorowych.

(więcej…)

Czytaj więcej
29.02.2024

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny

24.01.2024

Podmioty zbiorowe będą ścigane za przestępstwa środowiskowe

30.12.2023

Czy wspólnik mniejszościowy spółki będzie mógł sabotować jej działania za pomocą prawa karnego?

30.11.2023

Wzmożona aktywność UE: AML Package, MiCA i inne projekty – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

27.10.2023

Skarbówka posiada dostęp do kont podatników

29.09.2023

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej a odpowiedzialność karna

30.08.2023

Ustawa antyspoofingowa to nie tylko nowe obowiązki, ale także nowe przestępstwa

28.07.2023

Powodowanie zniszczeń w przyrodzie – granice odpowiedzialności karnej

29.06.2023

Ocena ryzyka prania pieniędzy i jej znaczenie

31.05.2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę wierzycieli

28.04.2023

Gospodarowanie odpadami a sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna

31.03.2023

Odpowiedzialność karna menedżera za rozporządzanie mieniem w okresie zagrożenia niewypłacalnością