Przestępstwa
w _biznesie
09.12.2021

Gwarancyjny charakter przepisów o blokadzie rachunku – SN rozwiewa wątpliwości

Blokada rachunku bankowego z całą pewnością stanowi jeden z bardziej dotkliwych środków jakie mogą być stosowane przez organy w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa. W związku z czym, Sąd Najwyższy, odpowiadając na zagadnienia prawne, w uchwale I KZP 1/21 oraz I KZP 3/21  jasno wskazał kierunek wykładni zgodnie, z którym powinny być interpretowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisy prawa bankowego.  Termin wyznaczający maksymalny okres, na który ustanowiona może być blokada nie jest terminem instrukcyjnym, a co więcej, z uchwał Sądu Najwyższego wywnioskować można, że możliwość dalszego blokowania środków po jego upływie, możliwa jest wyłącznie na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.

(więcej…)

Czytaj więcej
12.10.2021

ZAOSTRZENIE KURSU, CZYLI KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

14.09.2021

Jednolite orzecznictwo w zakresie ochrony podatników przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych – uchwała NSA

06.08.2021

Czynny żal w prawie karnym skarbowym – elektroniczny czy papierowy?

28.04.2021

Blocking a bank account in Polish law – practical problems

08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki