Przestępstwa
w _biznesie
29.04.2024

Konfiskata rozszerzona – jak się przed nią zabezpieczyć?

Toczące się postępowanie karne wiąże się z ryzykiem nie tylko dla potencjalnego sprawcy, ale również dla jego kontrahentów. Wynika ono z jednej strony z możliwości przesłuchania ich, zażądania wydania dokumentów, a z drugiej z ryzyka utraty środków pieniężnych. Jak to możliwe? Tzw. konfiskata rozszerzona może zostać w takich przypadkach orzeczona na podstawie przepisów kodeksu karnego. W związku z poważnymi konsekwencjami, powinien je znać każdy przedsiębiorca, członek zarządu czy inna osoba zarządzająca podmiotem gospodarczym.

(więcej…)

Czytaj więcej
29.03.2024

Ochrona środowiska poprzez prawo karne wzmacniana przez Unię Europejską

29.02.2024

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny

24.01.2024

Podmioty zbiorowe będą ścigane za przestępstwa środowiskowe

30.12.2023

Czy wspólnik mniejszościowy spółki będzie mógł sabotować jej działania za pomocą prawa karnego?

30.11.2023

Wzmożona aktywność UE: AML Package, MiCA i inne projekty – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

27.10.2023

Skarbówka posiada dostęp do kont podatników

29.09.2023

Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej a odpowiedzialność karna

30.08.2023

Ustawa antyspoofingowa to nie tylko nowe obowiązki, ale także nowe przestępstwa

28.07.2023

Powodowanie zniszczeń w przyrodzie – granice odpowiedzialności karnej

29.06.2023

Ocena ryzyka prania pieniędzy i jej znaczenie

31.05.2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę wierzycieli

28.04.2023

Gospodarowanie odpadami a sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna