Przestępstwa
w _biznesie
12.10.2021

ZAOSTRZENIE KURSU, CZYLI KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

Obecny rząd przyzwyczaił nas do licznych i bardzo szybko procedowanych nowelizacji różnych ustaw, w tym także tych najważniejszych – kodeksowych. Przedstawiona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 16 września 2021 r. propozycja zmian w kodeksie karnym jest kolejną w ciągu kliku lat, tym razem dość daleko idącą. Obejmuje zmiany w samym systemie kar, dyrektywach ich wymierzania, zaostrza kary za poszczególne przestępstwa oraz kreuje nowe typy przestępstw. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, można będzie mówić o małej rewolucji w polskim prawie karnym.

  (więcej…)

Czytaj więcej
14.09.2021

Jednolite orzecznictwo w zakresie ochrony podatników przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych – uchwała NSA

06.08.2021

Czynny żal w prawie karnym skarbowym – elektroniczny czy papierowy?

28.04.2021

Blocking a bank account in Polish law – practical problems

08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki

02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym