Przestępstwa
w _biznesie
29.11.2022

Oszustwo sądowe w sprawach gospodarczych

Oszustwo sądowe jest dość charakterystycznym przestępstwem. Popełniane jest bowiem z wykorzystaniem roli sądu orzekającego w danym postępowaniu. Przestępstwo to nie zostało odrębnie uregulowane w polskim kodeksie karnym. Jego przypadki kwalifikuje się jako zwykłe oszustwo, czyli czyn z art. 286 § 1 k.k. Jednocześnie jednak, do jego popełnienia może dojść w zasadzie w każdym postępowaniu przed sądem, w którym jedna ze stron umyślnie wprowadza sąd w błąd, tak, by uzyskać dla siebie korzystne rozstrzygnięcie. Oszustwo sądowe może zatem mieć miejsce również w sprawach gospodarczych. Jak wiadomo, w ich przypadku wartość przedmiotu sporu w postępowaniu przed sądem nierzadko jest bardzo wysoka. Warto zatem przyjrzeć się konstrukcji oszustwa sądowego nieco bliżej.

(więcej…)

Czytaj więcej
02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

19.10.2022

Roszczenia cywilne pokrzywdzonego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

25.08.2022

Przestępstwa związane z restrukturyzacją oraz sanacją

21.06.2022

Od dziś newsletter KRS

21.06.2022

Nowelizacja kodeksu karnego ciąg dalszy

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

07.03.2022

Tymczasowy Nadzorca Sądowy a ryzyka karne

31.01.2022

Blokady rachunku bankowego jeszcze dłużej

09.12.2021

Gwarancyjny charakter przepisów o blokadzie rachunku – SN rozwiewa wątpliwości

12.10.2021

ZAOSTRZENIE KURSU, CZYLI KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO