Przestępstwa
w _biznesie
31.05.2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę wierzycieli

Postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą dla wielu przedsiębiorstw na wyjście z trudnej sytuacji. Jego celem jest poprawa sytuacji przedsiębiorstwa i uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Z założenia restrukturyzacja ma być korzystniejsza także dla wierzycieli, jednak zdarza się, że źle reagują oni na jej wszczęcie. Coraz częściej słyszy się o tym, że wierzyciele składają zawiadomienia o przestępstwie w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego przez dłużnika. Czy jednak słusznie?

(więcej…)

Czytaj więcej
28.04.2023

Gospodarowanie odpadami a sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna

31.03.2023

Odpowiedzialność karna menedżera za rozporządzanie mieniem w okresie zagrożenia niewypłacalnością

28.02.2023

Kradzież spółki

20.01.2023

Przestępstwa związane z upadłością

30.12.2022

Zmiana projektu nowelizacji – nowy model odpowiedzialności (wybranych) podmiotów zbiorowych

29.11.2022

Oszustwo sądowe w sprawach gospodarczych

02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

19.10.2022

Roszczenia cywilne pokrzywdzonego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

25.08.2022

Przestępstwa związane z restrukturyzacją oraz sanacją

21.06.2022

Od dziś newsletter KRS