Proces
_inwestycyjny
13.01.2020

Wycena nieruchomości – problemy praktyczne

W postępowaniach, których przedmiotem są nieruchomości niejednokrotnie pojawia się problem ich wyceny. Jest on o tyle istotny, że najczęściej operat szacunkowy nieruchomości stanowi podstawę do wypłaty konkretnych sum pieniężnych – odszkodowania, zwrotu kosztów, zwrotu nakładów, dopłaty i in. Często w praktyce dochodzi do wadliwej, nierzetelnej a wreszcie nieprzekonywującej strony postępowania, wyceny. Trzeba zauważyć, że operaty szacunkowe różnych rzeczoznawców różnią się między sobą liczbą zebranych do analizy danych rynkowych, rozległością dokonanych analiz rynkowych, umiejętnością rozważenia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości, a także wyczuciem rynku związanym z doświadczeniem zawodowym.

(więcej…)

Czytaj więcej
25.11.2019

Przyszłość sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez deweloperów

16.09.2019

Uchwalenie planu miejscowego dla części działki, dla której wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy

04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

31.07.2019

Obrót ziemią rolną

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Odszkodowania planistyczne po zmianach