Proces
_inwestycyjny
źródło: Pixabay
09.11.2020

ROZPOCZĘCIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO W PRZYPADKU ZŁOŻENIA ODWOŁANIA PRZEZ STRONĘ POSTĘPOWANIA

W praktyce bardzo często zdarza się, że Inwestor dysponuje już co prawda decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, lecz niestety na skutek działań sąsiadów, którzy są stroną postępowania w przedmiocie wydania tej decyzji, do organu wniesione zostaje odwołanie. Czy w tym przypadku możemy rozpocząć lub kontynuować budowę?

(więcej…)

Czytaj więcej
07.09.2020

Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

06.07.2020

odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych – coraz mniej czasu dla inwestorów i właścicieli nieruchomości

08.06.2020

Zmiany w egzekucji z nieruchomości

28.05.2020

Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

15.05.2020

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

źródło: pixabay
05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy

03.05.2020

Pozwolenie na użytkowanie na gruncie przepisów tarczy antykryzysowej

02.04.2020

ALERT PRAWNY – najem lokali jest nie tylko w galeriach

28.03.2020

ALERT PRAWNY – autopoprawka do projektu ustawy – tarczy antykryzysowej – ustawowe wakacje od umów w galeriach handlowych

24.03.2020

KORONAWIRUS (COVID-19) – a najem lokali

20.03.2020

ALERT PRAWNY Koronawirus a relacje z kontrahentami Cz. 2

18.03.2020

ALERT PRAWNY – wydłużenie terminów dla sektora budowlanego