Skarga
_pauliańska
22.04.2024

Pokrzywdzenie wierzycieli w toku spraw działowych

Nie można tracić z pola widzenia, że czynność fraudacyjna nie zawsze przybiera postać umowy darowizny. Krzywdzące dla wierzyciela mogą być również niekorzystne podziały składników majątku dłużnika, jakie mogą mieć miejsce w toku działu spadku, zniesienia współwłasności czy podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

(więcej…)

Czytaj więcej
29.11.2023

Dowody w sprawach ze skargi pauliańskiej

02.10.2023

„Tarcza hipoteczna” a skarga pauliańska

10.08.2023

Administracyjna egzekucja pauliańska po nowemu

31.05.2023

Zaskarżanie umowy dożywocia oraz darowizny z ustanowieniem służebności osobistej w drodze skargi pauliańskiej

29.03.2023

Dopuszczalność stosowania przepisów o skardze pauliańskiej w drodze analogii dla ochrony wierzytelności wynikających z prawnokarnego przepadku korzyści majątkowej

21.02.2023

Pokrzywdzenie wierzyciela alimentami

19.09.2022

Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu

07.07.2022

Konkurencja wierzyciela pauliańskiego z wierzycielem hipotecznym osoby trzeciej

09.05.2022

Roszczenie pauliańskie – dwie uwagi w kwestii formułowania żądania powództwa w świetle najnowszego orzecznictwa

22.03.2022

Skarga pauliańska a czynności procesowe

18.01.2022

Obniżenie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej coraz bliżej!

24.11.2021

Problem określenia żądania pozwu w przypadku łańcucha czynności rozporządzających